Divisió Drilling

DRILLING: Distribució d’armadures tubulars d’acer i sondes geotèrmiques. Col·laborem amb subministradors europeus per la confecció de micropilots amb intercanviador geotèrmic de baixa entalpia. Actuem com distribuïdors de producte i Project manager per el control de qualitat de l’execució in situ d’aquest tipus de fonamentacions..

Podem subministrar dos tipus d’armadures: Tubs nous o de primera generació soldats en acer N80 i tubs de segona generació (usats) soldats en acer N80 amb el certificat corresponent de control. Les principals dimensions dels tubs normalment disponibles en el nostre magatzem central són:

DIÀMETRE EXTERIOR O.D.

Polzades

mm

23/8

60.3

27/8

73.0

31/2

88.9

4

101.6

41/2

114.3

5

127

51/2

139.7

6

152.4

65/8

168.3

7

177.8

75/8

193.7

85/8

219.1

95/8

244.5

La sonda geotèrmica vertical està dissenyada per captar l’energia del terreny mitjançant un fluid a base de Monopropilè Glycol. Les característiques de les sondes geotèrmiques verticals són:

– Material: Polietilè d’Alta Densitat -PE 100 RC.

– Producte dissenyat i fabricat segons les normes de qualitat ISO 9001.

– Vida útil de 100 anys en condicions normals d’ús.

A més a més, també subministrem el peu de sonda i també el morter geotèrmic de  característiques específiques.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES:

Densitat:

960 kg/m3

Resistència a tracció:

25MPa

Elongació de ruptura:

600%

Mòdul d’elasticitat:

1700MPa

Duresa:

65 Shore D

Coeficient d’expansió lineal:

0,2 mm/m/ºC

Conductivitat tèrmica:

0,4 W/mºC

Resistència mínima requeria (MRS):

10MPa

Tensió de càlcul:

8MPa