Divisió D’energies Renovables

ENERGIES RENOVABLES: Estudi, disseny i construcció de fonamentacions termoactives (lloses, pantalles, pilots i micropilots termoactius), desenvolupat conjuntament amb l’empresa Geotermica, a part de trobar solucions integrals per l’estudi i instal·lació de bombes de calor geotèrmiques i aerotèrmiques utilitzades per la climatització en edificació i altres sectors.

La geotèrmia es una energia renovable que s’obté mitjançant l’aprofitament de calor natural de l’interior o nucli de la Terra i de l’energia que cada dia s’emet per l’acció del sol. En nivells poc profunds hi ha zones amb condicions òptimes per l’extracció de calor i l’obtenció de rendiment energètic en forma d’energia geotèrmia.

L’objectiu principal de la captació d’aquesta energia es transformar-la en calor, fred i aigua calenta sanitària. El cost d’una bomba de calor és més econòmic que la construcció de les tres instal·lacions: radiadors, aire condicionat i aigua calenta sanitària.

D’aquesta manera, es poden realitzar instal·lacions de geotèrmia en el sector residencial, terciari i industrial, obtenint calefacció, refrigeració i aigua calenta sanitària, estalviant fins al 75% en consum. A més a més, la bomba de calor no contamina, és automàtica i autònoma i és estable durant tot l’any perquè les estacions no afecten a la temperatura del subsol.