Divisió De Minerals Industrials

MINERALS INDUSTRIALS: Distribució de tres tipus de minerals industrials; barita, sorra silícia i talc. Dels minerals mencionats, la barita és el mineral del qual en som distribuïdors per Espanya i Europa en les varietats: painting, chemical, drilling i precipitated barium sulfate (precipitat de sulfat de bari). 

La barita és un mineral dens compost per sulfat de bari (BaSO4). S’utilitza de manera comú com a agent densificant per tots els tipus de fluids de perforació. La barita s’extreu en moltes zones del món i s’envia com a mineral a plantes de trituració en llocs estratègics on l’API especifica la seva trituració a una mida de partícula de 3 a 74 microns. 

La pols de barita, de color blanc o gris, és un tipus de mineral important que conté bari. Té molts avantatges: fort inert químic, bona estabilitat, àcid alcalí, alta densitat, rigidesa moderada, alta gravetat específica, alta blancor, absorció de rajos nocius (rajos X i T), sense magnetisme ni verí. És àmpliament utilitzat en camps de la química, la pintura, el cautxú, el vidre, el paper, ceràmica i medicina, etc.

Hi ha dos varietats de barita:

API BARITA EN POLS

Un dels principals usos de la barita és en la indústria petrolera, en concret en la perforació petrolera. Degut a les propietats d’aquest mineral (alta densitat, poc abrasiu, inèrcia química i no susceptibilitat magnètica), la barita és àmpliament utilitzada com agent regulador de la densitat dels llots de perforació de pous de petroli i gas. S’utilitza com un agent controlador de la densitat per conferir la pressió hidroestàtica requerida per la columna de llot. La barita té una densitat de 3,5 – 4 g/cm3 i és insoluble, per tant, no reacciona amb el fluid de perforació.

Per tant, serveix per el refredament, reforçament de pous, control del petroli cru i la pressió del gas natural. D’aquesta manera, La producció estable de petroli i gas preveu un accident.

El 95% de la producció de barita es destina a aquesta activitat; i conseqüentment, la producció de barita depèn directament dels plans d’exploració d’aquesta indústria.

La barita que distribuïm per la perforació petrolera té les següents característiques químiques:

CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS: API Drilling Grade Barite Lump/powder

BaSO4

88% min

SG

4.1 – 4.2

Size:

200/300 mesh, 0-200mm

Hg:

1ppm max

Cd:

3ppm max

Earth Metals as Calcium:

250 mg/kg max

Water Soluble Alkaline

POLS DE BARITA DE GRAU QUÍMIC

El 5% restant de la producció de barita es destina a la indústria de la pintura (pintura per automòbils). Quan es fa servir en pintura, la pols de barita es pot usar com a farcit i pot utilitzar-se en lloc d’alguns materials costosos com sulfat de bari precipitat, diòxid de titani, etc. En la fabricació de pintura, pot controlar la viscositat de la pintura, el color, la brillantor i la bona estabilitat.

La barita que distribuïm per la indústria de la pintura té les següents característiques químiques:

CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS: Paint Grade Barite Powder (High Purity)

Ba(sr)SO4

96% min

SG

4.3 min

Particle size (µm):

D50≤5.5±0.5 D97 ≤15

Size of Powder:

1250mesh

SiO2:

≤1.5

Fe2O3:

≤0.5

Whiteness:

90

Oil Absorption:

10.0±1.0

PH Value:

8.0±1.0

Residue Greater than 45 µm:

≤0.02

A part d’aquesta aplicació existeixen altres aplicacions de pols de barita de grau químic com en la industria del plàstic, del cautxú, la indústria mèdica i la indústria de fabricació de paper.

Indústria del plàstic: Quan la barita s’utilitza en la indústria del plàstic, la pols de barita es pot utilitzar com a farciment de plàstics com l’ABS i fa que els productes siguin brillants en color i brillantor. També pot millorar la intensitat, la rigidesa i la resistència a la abrasió dels productes.

Indústria del cautxú: Quan s’utilitza en la indústria del cautxú, el pols de barita amb una mida inferior a 28µm, es pot utilitzar com a farciment de productes de cautxú i els productes es tornen àcids, alcalins i resistents a l’aigua. També es poden reduir costos i millorar la intensitats dels productes.

Indústria mèdica: Quan s’utilitza en medicina es pot utilitzar com un material de farina de bari per intestins i per l’estómac. També com a farciment de guix. En certes dosificacions pot augmentar la qualitat del medicament.

Indústria de fabricació de paper: Quan s’utilitza en la indústria de fabricació de paper, s’utilitza pols de barita molt fi com a farciment en paper blanc i paper d’estrassa per millorar la blancor i el percentatge de cobertura. S’utilitza per fer baralles de cartes, paper pesat per impressió, etc.

La barita que distribuïm per les indústries mencionades té les següents característiques químiques:

CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS: Chemical Grade Barite (Rubber, plastic and etc)

Ba(sr)SO4

94% min

SG

4.3 min

Size:

325-800mesh

Hg:

1ppm max

SiO2:

≤1.5

Cd:

3ppm max

Moisture:

1%max

VARIETAT COMERCIAL

Per últim, som distribuïdors de precipitat de sulfat de bari. Aquest precipitat s’obté mitjançant un procés químic de precipitació i permet una puresa química especial i mides de partícula ultrafina. El color blan realça la brillantor en molts recobriments i incrementa l’eficàcia dels pigments de color. En proves mèdiques de rajos X, el blanc serveix com agent de contrast.

CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS: Precipitated barium sulfate

Ba(sr)SO4

98% min

SG

4.4 min

Particle size (µm):

D50≤0.4 D97≤0.8

Size of Powder:

3000mesh

SiO2:

≤1.5%

Fe2O3:

≤0.5%

Whiteness:

98

Oil Absorption:

11.0±1.0

PH Value:

6.5-8.0

Heavy metal:

≤0.02%