Materials

GOLD PROJECTS és una empresa que va iniciar la seva activitat l’any 2009 a Catalunya en l’àmbit de les fonamentacions espacials en concret en petit diàmetre (PQD), donant servei comercial en la contractació d’obres per grans empreses. Actualment s’ha remodelat l’empresa amb l’objectiu de proporcionar solucions per al desenvolupament sostenible en els àmbits de medi ambient, energies renovables i prospecció geològica i minera. També som distribuïdors de barita en les seves diferents varietats i sorra silícia.

Què fem?

Divisió Prospecció Minera

Disseny de campanyes de prospecció minera en qualsevol punt del planeta.

Divisió Drilling

Distribució d’armadures tubulars d’acer i sondes geotèrmiques.


Divisió Aigua

Estudi, disseny i construcció d’abastiments d’aigua potable, sanejament i depuració d’aigua residuals,…

Divisió De Minerals Industrials

Distribució de tres tipus de minerals industrials; barita, sorres silícies i talc.


Divisió D’energies Renovables

Estudi, disseny i construcció de fonamentacions termoactives (lloses, pantalles, pilots i micropilots termoactius), desenvolupat conjuntament amb l’empresa Geotermica, a part de trobar solucions integrals per l’estudi i instal·lació de bombes de calor geotèrmiques i aerotèrmiques utilitzades per la climatització en edificació i altres sectors.

Contacte