Gold Projects
Every project, has a beginning and an ending.


El 2009 neix Gold Projects.

Una empresa d’inici dedicada a la intermediació en geotècnia. Actualment estem realitzant el projecte d’internacionalització dins de l’activitat de la geotècnia, la construcció i la mineria.

Amb el temps i amb la intenció d’oferir especialització i uns serveis més complerts i eficients, es van incorporant al mateix projecte, una sèrie de professionals especialitzats en donar cobertura en els camps de l’enginyeria, la construcció, la arquitectura, i el medi ambient.

GoldProjects es redefineix a partir d’aleshores aglutinant les sinèrgies i els millors professionals de cadascuna de les seves especialitats . El segell d’aquest corporativisme són les garanties de qualitat, sense desatendre el nostre compromís amb el medi ambient, i respectant en tot moment un model sostenible d’actuació.